Arendsoog Paperback 54 – Arendsoog … Vogelvrij

Arendsoog … Vogelvrij
Auteur: P. Nowee
Omslag : Herry Behrens (in het boek staat abusievelijk Hans G. Kresse)
Illustraties: Gerrit Stapel (in het boek staat abusievelijk Hans G. Kresse)
Omslagontwerp: DPS, Amsterdam
Uitgeverij: Company Of Books
Jaar van uitgifte: 2008
Druk in paperbackformaat: 1ste
Klik op de Afbeelding voor een vergroting