Strips in Pep

In de 14 jaargangen (1962 – 1975) van het bestaan van het weekblad Pep zijn er heel wat strips voorbij gekomen.
In het begin voornamelijk Amerikaans en Belgisch materiaal. Later ook Franse strips en ook producten van Nederlandse en zelfs Italiaanse bodem.
In het menu hiernaast is te zien welke strips (zowel vervolgstrips, strips met slechts één aflevering en gags) gedurende het, toch wel veel te korte, bestaan van het weekblad, in Pep zijn verschenen.
De strips zijn geordend op naam. Bij elke strip is te zien wie de tekenaar en de scenarist waren en in welke jaargang en nummer hij verscheen.

Ik pretendeer niet de enige te zijn, die zich heeft beziggehouden met het inventariseren van dit materiaal. Ik wilde het echter op een manier doen, die voor mezelf overzichtelijk en zinvol is.
Later zal ik me ook gaan bezighouden met de inventarisatie van de tekstverhalen en de informatieve pagina’s die in Pep te vinden zijn.

Het komt vaak voor, met name in de latere nummers, dat er cartoons of gags staan, die niet in een serie zijn onder te brengen. Soms is het zelfs lastig of onmogelijk te achterhalen wie de scenarist en/of tekenaar is.
Deze cartoons of gags zijn niet in dit overzicht terug te vinden. Deze zullen te vinden zijn in de volledige index per pagina.

Ik werk elk weekblad individueel door. Het duurt dus nog wel even alvorens elke strip hier te vinden is.

Op dit moment ben ik bezig met de strips van jaargang 1975.

 

Vooruitziende blik

In Pep nr 29 van 1973 staat een ingezonden brief van een lezer:

Het antwoord van de redactie is heel stellig.
Wat komt er echter in Pep nr. 18 van 1974 in Pep binnenrijden om er niet meer weg te gaan???
(Er staat ook  al een gag van twee plaatjes in Pep nr. 13. Maar dat is in het klein en zwart/wit.)
Ik ben nog op zoek naar jaargang 1975 van Eppo.
1975 was het laatste jaar waarin Pep verscheen. Na 39 nummers vond er een fusie plaats met het weekblad Sjors. De laatste 13 nummers van 1975 verschenen onder de naam Eppo.
Wie kan mij helpen aan deze eerste 13 nummers van dit weekblad?