Strips in Pep

In de 13 jaar van het bestaan van het weekblad Pep zijn er heel wat strips voorbij gekomen.
In het begin voornamelijk Amerikaans en Belgisch materiaal. Later ook Franse strips en ook producten van Nederlandse bodem.
In het menu hiernaast is te zien welke strips (zowel vervolgstrips, strips met slechts één aflevering en gags) gedurende het, toch wel veel te korte, bestaan van het weekblad, in Pep zijn verschenen.
De strips zijn geordend op naam. Bij elke strip is te zien wie de tekenaar en de scenarist waren en in welke jaargang en nummer hij verscheen.

Ik pretendeer niet de enige te zijn, die zich heeft beziggehouden met het inventariseren van dit materiaal. Ik wilde het echter op een manier doen, die voor mezelf overzichtelijk en zinvol is.
Later zal ik me ook gaan bezighouden met de inventarisatie van de tekstverhalen en de informatieve pagina’s die in Pep te vinden zijn.

Ik werk elk weekblad individueel door. Het duurt dus nog wel even alvorens elke strip hier te vinden is.