Zwarte Beertjes 3199

Item nog niet in verzameling ZB 3199 – De gezworenen
Auteur: Steve Martini
Illustraties en omslag: Hesseling Design, Ede
Uitgeverij: A.W.  Bruna
Jaar van eerste uitgifte: 2005
Jaar van uitgifte: 2005
Versie: 1 van 1
Gouden Beertje